Sdružení Občan

18.05.2016 Historie seminářů z ekonomiky zdravotnictví

Zdravotnictví se po pádu komunismu rychle transformovalo ze státního do pojišťovenského systému. Prvá část reformy se podařila, ale jejímu dalšímu kolu překáželo babylonské zmatení jazyků a rozdílné zkušenosti a zájmy jednotlivých zúčastněných. Proto se po prázdninách roku 1993 začali v Národohospodářském ústavu ČSAV scházet představitelé jednotlivých oblastí zdravotnictví, aby si na akademické půdě sjednotili vnímání obsahu pojmů a sdíleli své představy a zkušenosti. A tak to vydrželo do dnešních dní.

Zde si můžete stáhnout pozvánky na letos proběhlé semináře (pdf) a prezentace některých přednášejících (pdf, ppt).
více...

 

23.03.2016 Co přináší novela zákona o léčivech?

Při pohledu na situaci v českém lékárnictví nelze nepomyslet na Goethovo okřídlené „Šedivé, drahý příteli, jsou všechny teorie, a věčně zelený je strom života“. Objektivní potřeba svázat naše chování závaznými pravidly naráží při své realizaci na dynamiku a adaptabilitu prostředí.
více...

 

24.02.2016 Nově na revmatoidní artritidu?

Dnešní téma „Občana“ by se dalo uchopit jako rozvíjení předešlého, protože kouření je spouštěcím mechanismem revmatoidní artritidy u geneticky predisponovaných lidí, ale naši pozornost si zaslouží přinejmenším ze tří dalších důvodů. Je to nemoc závažná, invalidizující a život zkracující, která postihuje mnoho desetitisíců z nás. Je to nemoc, kterou sice neumíme vyléčit, ale jejíž průběh dnes dokážeme výrazně zmírnit, byť za cenu rostoucích nákladů. Je to nemoc, která modelově ilustruje potřebu integrace zdravotního a sociálního pohledu na životní situaci občana.
více...

 
© sdružení Občan